Propojení medicíny s technikou v novém studijním oboru na VUT v Brně