Prolomení těžebních limitů na dole Bílina: 120 mil t. hnědého uhlí