ProLogis: rok 2010 byl ve střední a východní Evropě úspěšný