Projekt Jana Macáka uspěl v programu Horizont 2020