Profesora Jirsáka ocenila Mensa významnou nominací