Procesně stabilní zpracování recyklátů podpoří přechod k oběhovému hospodářství