Pro velkoplošnou projekci v osvětlených prostorách