Pro strojírenské firmy je pojištění exportu zásadní