Pro firmy řídící výrobu formou tabulek a papírů na trhu v budoucnu nebude místo