Přístroj pro měření střídavých proudů průvlečným systémem