Příspěvek na nové nákladní pneumatiky, aneb „šrotovné“