Příspěvek k diskusi o probíhající transformaci vědy a výzkumu v ČR