Příprava duálního vzdělávání pokračuje, stejně jako výuka techniky na vybraných ZŠ