Při srovnání ekonomických nákladů na pořízení a provoz vozidla vychází CNG vozidlo ekonomicky nejvýhodněji