Převod odpadního tepla na elektřinu při malém rozdílu teplot