Prestižní titul „doktor věd“ udělila AV ČR dalším 10 vědcům