Přes milion kubíků vody denně za 50 Kč provozních nákladů