Premiéry otevírající nové cesty pro zkapalněný zemní plyn