Předseda Akademie věd ČR ocenil tři popularizátory vědy