Předností Centra materiálového výzkumu je jeho interdisciplinární tým