Pred tromi rokmi začali prví „plastikári“ využívať Plasti cPortal.eu.