Přečerpávací vodní elektrárny zvyšují výrobní tempo a stabilizují soustavu