Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně na prahu rekordu