Použití numerického a fyzikálního modelování při návrhu tvářecích technologií