Posilování mezinárodní spolupráce v projektu Smart Factory Hub