Poptávka po technicky vzdělaných lidech několikanásobně převyšuje počet absolventů odborných škol