Polytetrafluorethylen: materiál pro téměř všechny případy