Pojezdová jednotka umožní bezpečný pohyb servisních robotů