Podzemní zásobník RWE v Lobodicích plní svou strategickou roli již 50 let