Podpora odborného školství pod značkou Haas Centra Haas (HTECs) zavádějí v Evropě nový standard pro pokročilou výuku CNC obrábění