Podíl zemního plynu na výrobě elektřiny v EU a ČR roste