Počet uživatelů ERP systémů ve výrobních podnicích roste