Počasí zatím Evropě přeje, a zmírňuje tak dopady rizik plynoucích z nedostatečně naplněných zásobníků plynu