Po digitalizaci výroby zavedla společnost Ray Service Průmysl 4.0 také do skladů