Po 17 letech stavby začne nový reaktor EPR vyrábět elektřinu