Plynovody by mohly sloužit jako akumulátory zelené energie