Pětiosé plynulé obrábění, ModuleWorks a výrobci CAM systémů