PET Centrum v ÚJV Řež: nejmodernější zařízení na výrobu radiofarmak