Perspektiva obnovitelných energií: dominace fosilních paliv pokračuje