Peletizační linka ke zpracování fólií: moderní metoda výroby regranulátů