Pavel Sojka (KUBOUŠEK s. r. o.): „Hledám pro periferní zařízení uplatnění i v jiných segmentech výroby“