Palivové články s kogenerací otevírají energetice nejúčinnější platformu