Osud vysokopecního plynojemu a jeho velkolepá proměna