Ostravskokarvinská pánev: jedna z největších lokálních výrobních i distribučních soustav energie a tepla