Oslavy jubilea Svazu průmyslu a dopravy ČR doprovodily odborné diskuse o budoucnosti průmyslu