Originální systém výroby energie na trati odněkud nikam