Organizovat výzkum a vývoj lze, chce to jen odvahu