OPŽP: 800 mil. Kč pro projekty na třídění a nakládání s odpadem