Optofluidní čip s nanopórovým vstupem umožní analýzy jednotlivých buněk