Optimistický výhled do doby nelehké, podložený tvrdou prací - Nástrojaři v roce 2012